Ovaj rezultat će se fokusirati na razvoj E-Learning Toolkita, koji će biti pohranjen na platformi za e-učenje i sastojat će se od pedagoškog materijala, alata i resursa.