Rezultati projekta

Sveobuhvatan priručnik za edukatore

Cilj prvog rezultata je osmisliti i razviti sveobuhvatan priručnik koji će se sastojati od smjernica i bogatog obrazovnog materijala koji će poslužiti kao priručnik za potporu edukatorima, osoblju u školama, voditeljima i drugim važnim sudionicima kako bi stekli potrebno znanje i uspješno uključili djevojke u STEAM aktivnosti i digitalne tehnologije.

Metodologija

Metodologija projekta temeljit će se na sljedećim koracima:

1. Prvi korak je uspostava RoboGirls odbora u svakoj partnerskoj zemlji koji će aktivno sudjelovati u različitim fazama projekta.

2. Jedan od partnera će osigurati Smjernice za Desk research metodu istraživanja (prikupljanje podataka iz raspoloživih izvora).

3. Kako bi se identificirale najbolje prakse, svaki partner će uspostaviti fokusne grupe sa stručnjacima (znanstvenici, žene u ICT područjima, stručnjaci za ICT sektor i / ili STEAM obrazovanje i robotika).

4. Rezultate će analizirati vodeći partner, a svaki će partner biti odgovoran za izradu različitih dijelova Vodiča za učitelje.