Scenarij 5

 

Sada kada ste završili sa scenarijima, odvojite trenutak da ispunite konačni upitnik.