Η προγραμματισμένη διεθνική επιμορφωτική εκδήλωση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου RoboGirls πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το διάστημα από Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Το CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων ρομποτικής και κωδικοποίησης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών δημοτικού σχολείων ηλικίας 8 με 12 ετών.

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου RoboGirls σε Δημοτικά και Γυμνάσια της Αττικής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.