Η Ψηφιακή εργαλειοθήκη θα φιλοξενείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου και θα περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.