Εφαρμογές στην Κροατία

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ παρέδωσε με επιτυχία μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων για τη ρομποτική και τον προγραμματισμό σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 8 έως 18 ετών.

Τα εργαστήρια διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου RoboGirls με στόχο την προώθηση διεπιστημονικών πρακτικών STEAM χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαίδευση με έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και την ενίσχυση της στάσης τους απέναντι στις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Τα εργαστήρια διήρκησαν δύο μήνες (Φεβρουάριο - Μάρτιο) με τέσσερα δημοτικά σχολεία και δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένα από αυτά διεξήγαγαν μάλιστα περισσότερες από μία δραστηριότητες με περισσότερες από μία τάξεις:

  • Δημοτικό σχολείο Velika Mlaka (χωριό κοντά στο Ζάγκρεμπ, πληθυσμός 3.300 άτομα), συμμετείχαν περίπου 150 μαθητές.

Εργαστήριο Drawing bot: (7η - 8η τάξη)

Εργαστήριο: My robot dog (5η - 6η τάξη)

  • Δημοτικό σχολείο Eugena Kvaternika, Velika Gorica (πόλη κοντά στο Ζάγκρεμπ, πληθυσμός 63.500 άτομα), συμμετείχαν περίπου 150 μαθητές.

Εργαστήριο Drawing bot : (7η - 8η τάξη)

Εργαστήριο: My robot dog) (5η - 6η τάξη)

  • Δημοτικό σχολείο Špansko Oranice, Ζάγκρεμπ (πληθυσμός 806.300 άτομα), συμμετείχαν περίπου 50 μαθητές.

Εργαστήριο: Nemo got lost again (3η τάξη)

  • Δημοτικό σχολείο Ivana Cankara, Ζάγκρεμπ (πληθυσμός 806.300 άτομα), συμμετείχαν περίπου 25 μαθητές.

Θεματική ημέρα: Women in science appreciation day  (5η τάξη)

Σχέδιο μαθήματος: Adorable walking robot  (5η τάξη)

  • Γυμνάσιο Velika Gorica, Velika Gorica (πόλη κοντά στο Ζάγκρεμπ, πληθυσμός 63.500 άτομα), συμμετείχαν περίπου 50 μαθητές.

Εργαστήριο: Debug the Python turtle (9η τάξη) 

  • Γυμνάσιο IB, Ζάγκρεμπ (πληθυσμός 806.300 άτομα), συμμετείχαν περίπου 15 μαθητές

Σχέδιο μαθήματος: JingleDuino (11η-12η τάξη)

Συνολικά, περισσότεροι από 350 μαθητές και 6 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις δραστηριότητες που βασίστηκαν στο υλικό που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία RoboGirls. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με κιτ ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων των Lego Spike Prime, Thymio, Arduino, να κωδικοποιήσουν με Python, Scratch και Arduino και να κατασκευάσουν ρομπότς που περπατάνε. 

Με βάση τα παρεχόμενα σχόλια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απόλαυσαν τα εργαστήρια που αναπτύχθηκαν, τα σχέδια μαθήματος, τις θεματικές ημέρες και τον προσομοιωτή καριέρας και θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες στο μέλλον.